Dansk Pakistansk ordbog

Nasar Malik & Huma Nasar har i samarbejde med Dansk Pakistansk Venskabsforening,  udgivet den første Dansk Pakistansk ordbog i Danmark, og i denne forbindelse har Kulturminister Bertel Haader modtaget den første Dansk Pakistansk ordbog med stor glædede. Huma Nasar, Kurt Damsted, Bertel Haarder, Suhail Sundoo og Nasar