Møde med den ny Pakistanske Ambassadør 17.07.2020

Hassan Mahmood, Shabir Ahmed, Tariq Sundoo, Jesper J. Jensen, Ashfaq Abdali, Søren Holm,  Ala Kabani, Imran Rashid, Bushra Rasool, Nikolas Rigas,  H.E. Ahmad Farooq, Madam Aysha Farooq, Tommy Haggmark, Abbas Ali Qayyum, Ikram Sarwar, Huma, Lindi Sundoo, Suhail Agshar, Urfan Ahmed & Azem Sundoo DPBCouncil Dansk Pakistansk Handelskammer arrangerede et møde mellem den uddannede ungdom af

Møde med Danish Pakistani Community Forum Odense v/ Khalid Butt og den ny Pakistanske ambassadør Ahmad Farooq.

Tariq Sundoo, Mads Grundahl, Khalid Butt, Ambassador H.E. Ahamd Farooq, Ashraf Irani, Tommy Haggmark, Mian Rashid Danish Pakistani Business Council v/ Tariq Sundoo, ceo, og Tommy Haggmark, vice chairman, har arrangeret et møde med den Pakistanske ambassadør Ahmad Farooq og  Khalid Butt som repræsentere det pakistansk samfund på Fyn ( Pakistani Community Forum Odense,