Bergur Løkke Rasmussen besøger Dansk Pakistansk Venskabsforening og Handelskammer.

Nasar Malik, Suhail Sundoo, Bergur Løkke Rasmussen, H.E. Shoaib Sarwar, Tariq Sundoo & Peter Bonnesen

DPBCouncil og Venskabsforening holdt et konstruktivt møde med medlem af EU-parlamentet Bergur Løkke Rasmussen. (Moderaterne )

Den Pakistanske ambassadør H.E. Shoaib Sarwar og Bergur Løkke Rasmussen diskuterede forholdet mellem Pakistan – Danmark og EU-Kommissionens handelsforbindelser med Pakistan.

Bergur Løkke Rasmussen medlem af EU Parlament ( Moderaterne) & H. E. Shoaib Sarwar

Pakistans handelspræferencer: EU støtter Pakistans integration i verdensøkonomien og dets bæredygtige økonomiske udvikling ved at give det GSP+ handelspræferencer.

EU er en af ​​Pakistans største handelspartnere og en betydelig kilde til udenlandske direkte investeringer (FDI) i Pakistan. EU tegner sig for en væsentlig del af Pakistans eksport, især inden for tekstil- og beklædningssektoren. Den generelle præferenceordning Plus (GSP+) giver Pakistan præferenceadgang til EU-markedet og har bidraget til en væsentlig stigning i handelen mellem de to sider. Både Pakistan og EU har nydt godt af ordningen, hvilket har resulteret i en win-win situation.

Nasar Malik og Bergur Løkke Rasmussen ( Moderaterne )

Pakistan opretholder også venlige og samarbejdsvillige bilaterale bånd med de 28 EU-medlemslande på en lang række områder, herunder politisk udveksling, handel, handel og investeringer, udviklingssamarbejde, uddannelse, teknisk og erhvervsuddannelse, forsvar og sikkerhed, klimaændringer, kultur, arkæologi og m.m..

Lindi Sundoo interviewer Bergur Løkke Rasmussen medlem af EU Parlament ( Moderaterne)

Lindi Sundoo, Bergur Løkke Rasmussen & Suhail Sundoo

Leave a Reply