Første generation af pakistanere i Danmark.

Tariq Sundoo CEO anbefaler til H.E. Excellence Ahmad Farooq, Pakistanske ambassadør til Kongeriget Danmark, for at være den første ambassadør fra Pakistan til at holde det første møde med den første generation af pakistanere i Danmark.

Tariq Sundoo CEO har drøftet forslaget med den øvrige ​​bestyrelse og har sammen besluttet at afholde dette arrangement med ambassadøren.

Ambassadør Ahmad Farooq glæder sig til at møde den første generation af pakistanere i Danmark og vil udtrykke sin store glæde over at møde dem. Den generation var den vigtigste kilde til industriarbejdskraft i Danmark blandt gæstearbejdere siden 1969. Den første generation af pakistanere er nu i alderen 75-85 år. Arrangement afholdes onsdag den 10.08. 2022, kl. 15.00 -1700. Punjab, Valby Langgade 23, 2500 Valby

Integration sker gennem arbejde!

Integration sker gennem arbejde!

Den socialdemokratiske koncerns samfundsmodel, om i alt for lang tid har bestemt integrationspolitikken i Danmark virker ikke«. Det, vi har brug for, er en »liberal integrationspolitik, der bygger på, at »nøglen til integration er markedet«, Men vil en styrkelse af markedskræfterne ikke netop gøre en af samfundets svageste grupper, indvandrerne, til endnu større tabere.

Vi må væk fra holdningen om, at flere kurser fører til integration. Indvandrere siger i dag til hinanden: Lad være med at tage på kursus, du får alligevel ikke noget job. Det viser, at den socialdemokratiske koncerns model, der lægger vægt på skolebænke, har spillet fallit.

Der er to gode modeller. For de praktisk orienterede er den gode gamle Mesterlære en model der med garanti vil virke. Det er sådan alle håndværksfag læres i de lande de etniske kommer fra. Den vil de acceptere og gå med på, og mestrene vil sikkert også gerne genindføre den med et godt resultat.

For de bogligt orienterede er Merkonomskolens modulopbyggede kombination med praktik om dagen og teori om aftenen en god og sikker vej at gå. Deltagerne vil få et godt socialt netværk på arbejdspladsen samt direkte adgang til det danske sprog og normer som kan ydbygges yderligere på skolebænken som skal være der samtidig.

Disse to modeller gemmer ikke de etniske grupper væk i en dokumenteret ikke effektiv ”industri” som efterhånden kun har det formål at ”industrien” kan forsørge sig selv.

»Jeg mener, at arbejdsmarkedet skal være mere åbent og tilgængeligt for indvandrere. Efter min opfattelse skyldes den manglende integration ikke fordomme og racisme, den handler om, at den socialdemokratiske model i for lang tid, har været bestemmende for, hvad Mustafa og Abdul skal lave. De sendes på kurser, kurser og kurser – uden at få job

Man kan så åbne arbejdsmarkedet for indvandrere.

Min pointe er, at hvis du har et arbejde og et hjem, er du integreret i det danske samfund. Og jeg mener, at mange indvandrere sagtens kan bruges på arbejdsmarkedet. Vi har alle nogle kompetencer, og vi har alle noget, vi er gode til.

Desværre er der nogle barrierer for indvandrerne i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet.  I min kronik gør jeg op med eksklusivaftaler og mindsteløn.

Nej, jeg mener ikke, at danske arbejdere skal opgive deres rettigheder. Det er ikke min intention«. Men det bliver jo konsekvensen, hvis eksklusivaftalerne og mindstelønnen sløjfes? »Ja, sådan kan man jo også se på det«.

Og så vil Dansk Folkeparti formentlig vokse? »Det håber jeg ikke. Men jeg er enig med dig, det kan godt få den konsekvens«. Du vil også skære i de sociale ydelser for at gøre det mere fordelagtigt at arbejde? »For eksempel. Det sociale sikkerhedsnet kan være en fælde. Hvis indvandrere får det samme for ikke at lave noget som for at lave noget, er det klart, at de vælger de første. De mangler et økonomisk incitament til at arbejde eller til at blive selvstændige«. Incitamentet til at arbejde bliver vel kun mindre, hvis mindstelønningerne sænkes? »Der skal jo også skabes nogle job, og det vil kunne ske, hvis mindstelønningerne var lavere«. Summa summarum: Den danske velfærdsmodel skal afskaffes for at skaffe arbejde til indvandrere? »Jeg mener bare, at vi er nødt til at betale en pris, hvis vi ønsker at åbne arbejdsmarkedet for indvandrerne. Den socialdemokratiske model, der lægger vægt på kurser og skolebænke og barrierer ud til arbejdsmarkedet har i hvert fald spillet fallit. Den passer ikke på indvandrerne, som er født med et selvstændighedsgen«. Et selvstændighedsgen?

Hvordan hænger det sammen med, at 76 pct. af indvandrere stemmer på S eller SF, og kun 6 pct. på de borgerlige partier? »Man kan ikke altid regne med meningsmålinger. Hver tredje indvandrer er selvstændig, og de stemmer i hvert fald ikke på S eller SF, de er liberale. Og hvis de endelig stemmer på S og SF, må jeg konstatere, at det er udtryk for uvidenhed«.!

Leave a Reply