Pakistan er blevet valgt for 8. gang som ikke-permanent medlem af FN´s Sikkerhedsråd (UNSC)

Pakistan er taknemmelige over for alle medlemmer af FN’s Generalforsamling for deres tillid til Pakistan og for at have valgt det som et ikke-permanent medlem af Sikkerhedsrådet. Vi er også taknemmelige over for medlemmerne af Asien-Stillehavsgruppen for at støtte Pakistans kandidatur til Rådet.

Valgt for ottende gang som ikke-permanent medlem, bringer Pakistan til FN’s Sikkerhedsråd en rig erfaring og en stærk arv af bidrag til opretholdelse af international fred og sikkerhed, manifesteret ved dets strenge overholdelse af FN’s formål og principper. Charter såvel som dets FN’s fredsbevarende og fredsopbyggende bestræbelser på tværs af mange regioner i verden.

I sin kommende valgperiode vil Pakistan fortsat være forpligtet til at søge retfærdig og fredelig løsning af udestående og igangværende tvister; at modsætte sig ty til ensidig og ulovlig brug eller trussel om magtanvendelse; bekæmpelse af terrorisme i alle dens former og manifestationer; at støtte en effektiv FN-fredsbevarelse, fredshåndhævelse og fredsopbyggende indsats; og bidrager effektivt til løsningen af ​​regionale og globale kriser. Pakistan ser frem til at arbejde tæt sammen med de andre medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd og med det bredere FN-medlemskab for at opretholde FN-pagten og forfølge visionen om at forhindre krig og fremme fred; fremme global velstand og fremme universel respekt for menneskerettighederne.

Leave a Reply